.

PLC : การร่วมมือร่วมใจของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาวิชาชีพ มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยผ่านวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน

 

คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี
วังนารายณ์คู่บ้าน
ศาลพระกาฬคู่เมือง
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธธิ์เกริกก้อง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์


 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.196.135.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,818
 
 
เพลงเพื่อการศึกษา

 
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 มกราคม 2561
 
: ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มโรงเรียนโคกสำโรงพัฒนาการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
Tel : 036411001  Fax : 036411001
Email : koksamrong@gmail.com