หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  เปรียบเทียบคะแนน ONET ปี 2558-2559 test blueprint ONET NT ปี 2560

  กรอกแบบสอบถามโรงเรียนดีประจำตำบล

  testbluepring ONET 59 NT59

  ผลการอ่าน นักเรียน ป.1 ภาคเรียนที่ 1/2559

  การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการเรียนซ้ำชั้น

  กรอกข้อมูล DLTV และการดำเนินงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

  download คู่มือ Website โรงเรียนประชารัฐ

  download ข้อสอบ ONET ปี 2558 พร้อมเฉลยได้ที่นี่

  download รายละเอียดโรงเรียนดีประจำตำบล

  download คู่มือการกรอกข้อมูลวัดผลประเมินผล (Schoolmis)

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 ต่อไป