หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลบ ๑ รองฯวินัย วรัชยานนท์ และ ศน.ภาษาไทย ร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาไทย เทิดไท้องค์ราชินี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ จ.สิงห์บุรี