หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
ประชุมภายในกลุ่มนิเทศฯ 17 พ.ย. 60
ประเมินเขตสุจริต สพป.ลบ1 วันที่ 13. พ.ย. 60
ศึกษาดูงานพระเมรุมาศ วันที่ 15 พ.ย. 60
ประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ Vedio Conference ณ สพป.ลบ 1 วันที่ 27,29 ต.ค.59
สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี 1
ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลบ ๑ รองฯวินัย วรัชยานนท์ และ ศน.ภาษาไทย ร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาไทย เทิดไท้องค์ราชินี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ จ.สิงห์บุรี
ประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ห้องสมุดเคลื่อนที่ อำเภอพัฒนานิคม ณ โรงเรียนบ้านดีลัง วันที่ 29 เมษายน 2558 โครงการผู้ว่าฯ พบประชาชน
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ร.ร.วัดใดใหญ่ 8 ก.พ.59
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับจังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนบ้านเกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป