หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ประกาศ กำหนดการและตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เปรียบเทียบคะแนน ONET ปี 2558-2559 test blueprint ONET NT ปี 2560 
      เปรียบเทียบคะแนน ONET ปี 2558-2559 สพป.ลบ1
กรอกแบบสอบถามโรงเรียนดีประจำตำบล 
      กรอกแบบสอบถามโรงเรียนดีประจำตำบลได้ที่นี้ download  คู่มือการกรอกข้อมูล  และ
ข่าวสาระน่ารู้
 
PLC คืออะไร 
     

 
ภาพกิจกรรม
 
ประชุมภายในกลุ่มนิเทศฯ 17 พ.ย. 60
ประเมินเขตสุจริต สพป.ลบ1 วันที่ 13. พ.ย. 60
ศึกษาดูงานพระเมรุมาศ วันที่ 15 พ.ย. 60
ประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ Vedio Conference ณ สพป.ลบ 1 วันที่ 27,29 ต.ค.59

หนังสือราชการจาก สพฐ
 


ข่าวการศึกษาน่าสนใจ